Metadossier Jeugdhulp

Betrokken partijen

Exporteer als CSV

Alkmaar (2018)

Gemeente

 • Verantwoordelijke wethouder
 • Ambtenaren met jeugdhulp in de portefeuille
 • CJG

Hulpverleningsorganisaties

 • Jeugdhulpaanbieders werkzaam in Jeugd en Opvoedhulp (J&O), Geestelijke Gezondheidszorg voor jeugdigen (J-GGZ) en Zorg voor jeugdigen met een beperking (Zjb).

Indicatiestellers

-

Signaleerders

-

Overige partijen

-

Amersfoort (2019)

Gemeente

 • Beleidsmedewerkers Jeugd, Inkoop, Welzijn & Jeugd, Volksgezondheid & Zorg, Analyse en proces, Cliëntervaringsonderzoek
 • Subsidiebureau Sociaal Domein
 • Stichting Wijkteams Amersfoort
 • Indebuurt033

Hulpverleningsorganisaties

 • GGZ Centraal
 • Amerpoort
 • Youké
 • Sovee

Indicatiestellers

 • Huisartsen Eemland

Signaleerders

 • Samenwerkingsverband Eemland (Voortgezet Onderwijs)
 • Samenwerkingsverband de Eem (Primair Onderwijs)
 • PrakijkOndersteuner Huisartsen Jeugd GGZ
 • Kwaliteitsmedewerker huisartsen Eemland

Overige partijen

-

Amstelveen (2018)

Gemeente

 • Beleidsmedewerkers jeugd en primair en voortgezet onderwijs
 • RMC-coördinator
 • Gemeentelijke afdeling Jeugd & Samenleving
 • Kwaliteitsmedewerker jeugd
 • Amstelveenloket
 • Werkplein
 • Adviseurs openbare orde en veiligheid en jeugd en veiligheid
 • Jongerenwerkers
 • Wethouder Werk, Inkomen en Onderwijs
 • Wethouder Jeugd

Hulpverleningsorganisaties

 • AanZ

Indicatiestellers

-

Signaleerders

 • Sportbedrijf Amstelveen
 • Primair Onderwijs
 • Hermann Wesselink College (voortgezet onderwijs)
 • Werkbedrijf (UWV)

Overige partijen

 • Participatieraad

Amsterdam (2020)

Gemeente

 • Inhoudelijke beleidsadviseurs
  -Financiële ambtenaren
  -Programmamanagers
 • Business controllers
 • Contractmanagers
 • strategisch adviseurs
 • (voormalig) afdelingshoofden

Hulpverleningsorganisaties

-

Indicatiestellers

-

Signaleerders

-

Overige partijen

-

Arnhem (2020)

Gemeente

 • Gemeentelijke afdelingen preventie, curatieve jeugdzorg en onderwijs, gezondheid, sport en bewegen, business control, inkoop en informatie
 • Teams leefomgeving
 • Stichting Sociale Wijkteams
 • Wethouder Jeugd
 • Wethouder Welzijn

Hulpverleningsorganisaties

 • Pluryn
 • EntreaLindenhout
 • Siza
 • Karakter
 • Jeugdbescherming Gelderland
 • Kind en meer
 • Regionaal Instituut Dyslexie
 • Omgangshuis Arnhem

Indicatiestellers

-

Signaleerders

 • Jongerennetwerk

Overige partijen

 • Adviesraad Jeugd

Berkelland (2019)

Gemeente

 • Verantwoordelijke portefeuillehouder
 • Beleidsmedewerkers
 • Voormekaar teams

Hulpverleningsorganisaties

 • Jeugdhulpaanbieders
 • Algemene voorzieningen

Indicatiestellers

 • Huisartsen

Signaleerders

-

Overige partijen

-

Coevorden (2020)

Gemeente

 • Portefeuillehouder jeugdzorg
 • Sociaal team
 • Team maatschappelijke ondersteuning

Hulpverleningsorganisaties

 • Jeugdgezondheidszorg (0-4 Icare en 4-18 GGD)
 • Yorneo (opvoeden en opgroeien)

Indicatiestellers

 • Huisartsen

Signaleerders

 • GGD Drenthe
 • Maatschappelijk Welzijn Coevorden

Overige partijen

-

De Ronde Venen (2019)

Gemeente

 • Het Servicepunt Wonen, Welzijn en Zorg
 • Kernteams

Hulpverleningsorganisaties

 • Youké (jeugd en opvoedhulp)
 • Tympaan-De Baat (Welzijnsorganisatie)

Indicatiestellers

-

Signaleerders

-

Overige partijen

 • Regio Utrecht West (inkoop)

Den Helder (2018)

Gemeente

 • Wethouder voor jeugdzorg
 • Gemeentelijke afdeling Sociaal Domein
 • Team Jeugd en Gezin

Hulpverleningsorganisaties

 • MEE & De Wering
 • Homestart Humanitas
 • Opvoedpoli
 • Esdégé-Reigersdaal
 • Stichting Heemzorg
 • Parlan
 • Aktiezorg

Indicatiestellers

 • Huisarts

Signaleerders

 • Kinderopvang
 • Basisscholen

Overige partijen

 • Adviesraad Sociaal Domein Den Helder

Doetinchem (2018)

Gemeente

 • Portefeuillehouder jeugd
 • Beleidsmedewerkers jeugd
 • Sociaal team bestaande uit oa bBuurtcoaches, zorgconsulenten en jeugd en gezinswerkers

Hulpverleningsorganisaties

 • Lindenhout
 • De Lichtenvoorde
 • Zozijn
 • Pluryn
 • GGNet
 • Buurtplein
 • Yunio

Indicatiestellers

 • Huisartsen

Signaleerders

 • GGD

Overige partijen

-

Drimmelen (2020)

Gemeente

 • Wethouder
 • Beleidsmedewerkers
 • CJG

Hulpverleningsorganisaties

 • Jeugdgezondheidzorg
 • Algemene voorzieningen die ondersteuning bieden
 • Aanbieders gespecialiseerde jeugdhulp
 • Humanitas
 • Stichting Welzijn & Ondersteuning (SWO)
 • Veilig Thuis

Indicatiestellers

 • Huisartsen

Signaleerders

 • Praktijkondersteuner huisarts Jeugd
 • Gecertificeerde instellingen
 • primair en voortgezet onderwijs
 • GGD
 • Verslavingszorg (Novadic-Kentron)
 • Kinderopvang
 • Jongerenwerk
 • Buurtsportcoaches

Overige partijen

 • Team West Brabant Oost (WBO) (verantwoordelijk voor inkoop, contractmanagement en financiële administratie)

Ede (2019)

Gemeente

 • Beleidsadviseurs Jeugd en Onderwijs
 • Financieel Controller
 • Contractmanager
 • Portefeuillehouder Jeugd
 • CJG
 • Sociaal team

Hulpverleningsorganisaties

 • Pluryn-Intermetzo
 • Jeugdbescherming Gelderland
 • Lindenhout
 • Stichting ROOZ
 • Pro Persona
 • Stichting Malkander
 • Stichting Opella
 • Home-Start

Indicatiestellers

-

Signaleerders

-

Overige partijen

-

Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten (2017)

Gemeente

 • Wethouders Jeugd
 • Raadscommissies Jeugd

Hulpverleningsorganisaties

-

Indicatiestellers

-

Signaleerders

-

Overige partijen

-

Geldermalsen (2018)

Gemeente

 • Beleidsadviseur sociaal domein / jeugdzorg
 • Juridisch adviseur
 • Wethouder verantwoordelijk voor jeugdzorg
 • Kernteam WMO & Jeugd
 • Concerncontroller
 • Projectorganisatie (regionale) Jeugd/WMO

Hulpverleningsorganisaties

 • GGD: Jeugdgezondheidszorg team Rivierenland
 • Residentiële jeugdzorg
 • Beschermd wonen
 • Generalistische basis Jeugd GGZ
 • Gespecialiseerde Jeugd GGZ
 • Jeugd Pleegzorg
 • Voor Geldermalsen zijn tegen de 300 aanbieders gecontracteerd.

Indicatiestellers

 • Huisartsen
 • Jeugdartsen

Signaleerders

 • GGD
 • Praktijkondersteuner jeugd-GGZ

Overige partijen

 • Regio Rivierenland
 • Contractbeheerder Sociaal Domein

Groene Hart (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas) (2018)

Gemeente

 • Wethouders Jeugd, beleidsmedewerkers, managers, beleidsadviseurs etc.

Hulpverleningsorganisaties

-

Indicatiestellers

-

Signaleerders

-

Overige partijen

 • Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (NSDMH)

Gulpen-Wittem (2019)

Gemeente

 • Team Jeugd

Hulpverleningsorganisaties

-

Indicatiestellers

 • Huisartsen

Signaleerders

-

Overige partijen

-

Hardenberg (2019)

Gemeente

 • Verantwoordelijk wethouder

Hulpverleningsorganisaties

-

Indicatiestellers

-

Signaleerders

-

Overige partijen

-

Heerenveen (2017)

Gemeente

 • Gemeentelijke afdelingen Samenleving en WMO
 • CJG: samenwerking van de Jeugdgezondheidszorg van de GGD, het Maatschappelijk werk, Stichting Caleidoscoop, MEE Friesland en het Jongerenpunt
 • Gebiedsteams jeugd

Hulpverleningsorganisaties

 • GGZ Friesland
 • Jeugdhulp Friesland
 • Molendrift
 • REIK
 • OSG Sevenwolden Heerenveen
 • Caleidoscoop Heerenveen
 • Veilig Thuis Friesland

Indicatiestellers

 • Huisartsen

Signaleerders

 • Scholen
 • PrakijkOndersteuner Huisartsen
 • Leger des Heils
 • William Schrikker Groep
 • Kinderrechter
 • OM
 • Justitiële inrichting
 • Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Overige partijen

 • Sociaal Domein Fryslân (zorginkoop)

Hellevoetssluis (2020)

Gemeente

 • Wethouder Jeugd
 • Raadscommissies Jeugd

Hulpverleningsorganisaties

-

Indicatiestellers

-

Signaleerders

-

Overige partijen

 • Gemeenschappelijke regeling jeugdhulp Rijnmond (inkoop)

Hilversum (2019)

Gemeente

 • Beleidsmedewerkers jeugd
 • Controllers gemeente Hilversum
 • Coördinator jeugdboa’s
 • Jeugd en Regie team
 • Portefeuillehouder jeugd
 • Jeugd en Gezin (elders het CJG)

Hulpverleningsorganisaties

 • Specialistische jeugdhulpaanbieders waaronder een instelling voor Jeugd en Opvoedhulp (J&O), een instelling voor jeugdigen met een Licht Verstandelijke
  Beperking (LVB) en een jeugd-GGZ instelling.

Indicatiestellers

 • Huisarts

Signaleerders

 • Leerplichtambtenaar
 • Regionaal Consultatie en Adviesteam
 • Onderwijs: primair (PO) en voortgezet onderwijs (VO).

Overige partijen

 • Adviesraad Sociaal Domein
 • Regio Gooi en Vechtstreek

Horst aan de Maas (2018)

Gemeente

 • Ambtenaren jeugd
 • Team Toegang
 • Gebiedsteams
 • Wethouders verantwoordelijk voor jeugdzorgbeleid

Hulpverleningsorganisaties

 • Bureau Jeugdzorg
 • Veilig Thuis

Indicatiestellers

-

Signaleerders

-

Overige partijen

 • Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)
 • Burger Advies Raad (BAR)

Houten (2018)

Gemeente

 • Gemeentelijke afdelingen Jeugd en Onderwijs, onderzoek en informatie en Werk & Inkomen
 • Regionale Backoffice Lekstroom
 • Wethouders Jeugd

Hulpverleningsorganisaties

-

Indicatiestellers

-

Signaleerders

-

Overige partijen

-

Hulst en Terneuzen (2019)

Gemeente

 • Beleidsmedewerkers, coordinatoren, teamleiders jeugd
 • Wethouders
 • Raadsleden
 • Controllers

Hulpverleningsorganisaties

 • Hulst voor elkaar
 • Aan Z (Terneuzen)

Indicatiestellers

-

Signaleerders

-

Overige partijen

-

Kampen (2019)

Gemeente

 • Wethouder voor jeugdhulp
 • Beleidsmedewerkers Cluster Jong
 • CJG

Hulpverleningsorganisaties

 • Zorgboerderij De Kleine Vos
 • Dimence GGZ
 • Homestart
 • Vitree
 • Van der Vinne Psychologen Praktijk IJsselmuiden
 • Trias Jeugdhulp
 • Veilig Thuis

Indicatiestellers

-

Signaleerders

 • PrakijkOndersteuner Huisartsen GGZ
 • Prisma School
 • School Het Scala

Overige partijen

 • RSJ-Ijsselland (inkooporganisatie)

Kempengemeenten (Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden) (2017)

Gemeente

 • Wethouders jeugd
 • Beleidsmedewerkers Jeugd CJG+
 • Lokale Ondersteuningsteam (LOT) (Eersel en Reusel-De Mierden)
 • Kempenteam voor Jeugdhulp (KTJ) (Eersel en Reusel-De Mierden)
 • WIJzer en specialistenteam (Oirschot)

Hulpverleningsorganisaties

 • Bureau Jeugdzorg
 • Veilig Thuis
 • Combinatie Jeugdzorg
 • Zorgboerderij Oirschot

Indicatiestellers

 • Huisartsen

Signaleerders

 • VO-school
 • PrakijkOndersteuner Huisartsen GGZ
 • GZ psycholoog

Overige partijen

-

Land van Cuijk (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis) (2018)

Gemeente

 • Medewerkers strategie en beleid gemeente Sint Anthonis
 • CJG Land van Cuijk
 • Basisteam Jeugd en Gezin (BJG)
 • Gemeentelijke afdeling Uitvoering Sociaal Domein, Werkorganisatie CGM
 • Portefeuillehouders jeugdhulp gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

Hulpverleningsorganisaties

 • Stichting Oosterpoort
 • Oost Brabant

Indicatiestellers

-

Signaleerders

 • Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Nijmegen

Overige partijen

 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, afdeling Jeugd

Lansingerland (2017)

Gemeente

 • Consulenten Jeugd, WMO en Participatie
 • CJG Lansingerland

Hulpverleningsorganisaties

 • Flexus Jeugdplein
 • Kwadraad (18-67 jaar)

Indicatiestellers

-

Signaleerders

-

Overige partijen

-

Leeuwarden (2019)

Gemeente

 • Wijkteam
 • Gemeentelijke afdeling Publieke Dienstverlening
 • Jeugd Expert Team (JET)

Hulpverleningsorganisaties

 • Accare
 • Kinnik (ggz- Friesland, jeugd)
 • Jeugdhulp Friesland
 • Reik en Fier
 • Spoed4Jeugd
 • Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (voorheen Bureau Jeugdzorg Friesland)

Indicatiestellers

 • Huisartsen
 • Jeugdartsen
 • Medisch specialisten

Signaleerders

 • Rechters/Openbaar Ministerie

Overige partijen

-

Leiden en Leiderdorp (2018)

Gemeente

 • Jeugd- en gezinsteam
 • Sociale wijkteams

Hulpverleningsorganisaties

 • Gecertificeerde instellingen (jeugdbescherming en jeugdreclassering)
 • Veilig Thuis

Indicatiestellers

 • Huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten

Signaleerders

 • Jeugdbescherming
 • Politie
 • Rechters, officiëren van justitie, directeuren van justitiële inrichtingen
 • Scholen
 • Welzijns- en sportorganisaties
 • Raad van de Kinderbescherming

Overige partijen

-

Maassluis (2018)

Gemeente

 • Beleidsmedewerkers Jeugd
 • Verantwoordelijke Wethouder
 • Wijkteam
 • CJG

Hulpverleningsorganisaties

 • Flexus Jeugdplein
 • Minters
 • Welzijne25
 • Ipse De Brugge
 • Parnassia Groep

Indicatiestellers

 • Huisartsen

Signaleerders

 • Verenigingen

Overige partijen

 • Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis

Maastricht (2019)

Gemeente

 • Portefeuillehouder Jeugdzorg en Onderwijs
 • Beleidsmedewerkers

Hulpverleningsorganisaties

-

Indicatiestellers

-

Signaleerders

 • Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (VO) voor Maastricht &
  Heuvelland

Overige partijen

-

Medemblik – Opmeer (2019)

Gemeente

 • Wijkteam

Hulpverleningsorganisaties

 • Vrij toegankelijke zorg:
 • Maatschappelijk werk
 • GGD
 • Vrijwillige ouderadviseurs
 • Jeugdverpleegkundige
 • Wijkverpleegkundige
 • Jongerenwerk.
 • Ingekochte zorg:
 • Meer dan 100 zorgaanbieders, waaronder Parlan, GGZ-NH-Noord, De Praktijk (onderdeel van Parlan), Leekerweide.

Indicatiestellers

 • Huisartsen

Signaleerders

 • Sportvereningingen
 • VO-Scholen, Basisonderwijs
 • Consultatiebureau
 • Kinderopvang
 • Peuterspeelzaalwerk

Overige partijen

-

Midden-Drenthe (2019)

Gemeente

 • CJG

Hulpverleningsorganisaties

 • Welzijnswerk Midden-Drenthe
 • GGD Jeugdverpleegkundigen
 • Overige zorgaanbieders

Indicatiestellers

 • Huisartsen
 • Medische specialisten / jeugdartsen

Signaleerders

 • Gecertificeerde instellingen
 • Rechters
 • Middelbare scholen
 • Basisscholen

Overige partijen

-

Noordoostpolder (2019)

Gemeente

 • VIA punten (uitgevoerd door Kwintes, Carrefour, CJG en gemeente Noordoostpolder)
 • Sociaal teams
 • CJG

Hulpverleningsorganisaties

 • Vrij toegankelijke voorzieningen (zoals informatie en opvoedadvies en maatschappelijk werk)
 • Overige voorzieningen (zoals basis Jeugd GGZ en ambulante jeugdzorg)
 • Individuele voorzieningen (zoals residentiële zorg en crisisopvang).

Indicatiestellers

-

Signaleerders

 • VIA punten (uitgevoerd door Kwintes, Carrefour, CJG en gemeente Noordoostpolder)
 • Scholen
 • Welzijnswerk
 • Sportverenigingen
 • GGD

Overige partijen

-

Olst-Wijhe (2018)

Gemeente

 • Wethouders Jeugd en WMO
 • Teamleider maatschappelijke ontwikkelingen
 • Programmamanager transformatie sociaal domein
 • Teamleider werk, inkomen en zorg (WIZ)
 • Toegangsteam (bestaande uit jeugd en gezin-team en een participatieteam)

Hulpverleningsorganisaties

 • BVO Jeugdzorg Ijsselland

Indicatiestellers

-

Signaleerders

-

Overige partijen

-

Opsterland en Weststellingwerf (2020)

Gemeente

 • Gebiedsteams
 • Backoffice sociaal domein
 • Portefeuillehouder
 • Financieel specialist
 • Beleidsmedewerkers
 • Contractmanager

Hulpverleningsorganisaties

 • De aanbieders: zorginstellingen, ZZP-ers etc. die de zorg uitvoeren.

Indicatiestellers

 • Huisartsen
 • Jeugdartsen
 • Medisch specialisten

Signaleerders

 • Rechtbank
 • Scholen
 • Voogden
 • William Schrikker Stichting
 • Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering
 • Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Overige partijen

 • Sociaal Domein Fryslân (zorginkoop)

Oss (2018)

Gemeente

-Sociaal Team

 • Basisteam Jeugd en Gezin (BJG), onderdeel van CJG
 • Wethouder
 • Beleidsmedewerkers jeugd, primair onderwijs en voortgezet onderwijs
 • RMC-coördinator
 • Gemeentelijke afdeling Jeugd & Samenleving
 • Kwaliteitsmedewerker

Hulpverleningsorganisaties

 • De La Salle
 • Verdihuis
 • Ons Welzijn
 • Buro3o
 • Topaze
 • Oosterpoort
 • Psychologenpraktijk Vissers
 • Krachtig Thuis
 • Veilig thuis

Indicatiestellers

 • Huisartsen

Signaleerders

 • Consultatiebureau
 • Jeugdartsen of andere artsen waar het kind onder behandeling is
 • Primair, voortgezet en vervolgonderwijs
 • Peuterspeelzaal
 • Kinderopvang
 • Sportclubs
 • Jongerenwerk
 • GGD
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Rechters
 • Jeugdbescherming Brabant
 • William Schrikker jeugdbescherming en jeugdreclassering

Overige partijen

 • Inkooporganisatie Noordoost-Brabant

Raalte (2019)

Gemeente

 • Wethouder Jeugd
 • Beleidsmedewerker Jeugd
 • Gemeentelijk toegangsteam Jeugd
 • CJG

Hulpverleningsorganisaties

 • At.groep Zorg
 • Trias Jeugdhulp
 • Home-Start Raalte

Indicatiestellers

 • Huisarts
 • Jeugdartsen
 • Medisch specialisten

Signaleerders

 • Scholen
 • Praktijkondersteuners huisartsen
 • Rechter
 • Officier van Justitie
 • Justitiële inrichting

Overige partijen

 • Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (inkoop)

Smallingerland (2017)

Gemeente

 • Wethouder Jeugd
 • Gemeentelijke afdeling Samenlevingszaken
 • Gebiedsteams jeugd met medewerkers van Maatschappelijk Werk Friesland, MEE Friesland, Timpaan Welzijn en het Regiecentrum Bescherming en
  Veiligheid (voorheen Bureau Jeugdzorg)
 • CJG

Hulpverleningsorganisaties

 • GGZ Friesland
 • Jeugdhulp Friesland
 • Molendrift
 • REIK
 • OSG Sevenwolden Heerenveen
 • Caleidoscoop Heerenveen
 • Veilig Thuis Friesland

Indicatiestellers

 • Huisartsen

Signaleerders

 • Scholen
 • PrakijkOndersteuner Huisartsen
 • Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
 • Leger des Heils
 • William Schrikker Groep
 • Kinderrechter
 • OM
 • Justitiële inrichting

Overige partijen

 • Sociaal Domein Fryslân (zorginkoop)

Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (2020)

Gemeente

 • Sociaal wijkteams
 • College van B&W
 • Beleidsmedewerkers

Hulpverleningsorganisaties

 • Jeugd- en jongerenwerk
 • Opvoedondersteuning
 • Veilig Thuis
 • Vertrouwenspersoon
 • Kindertelefoon
 • Individuele (specialistische) voorzieningen op basis van het door de gemeente(n) gecontracteerde hulpaanbod
 • Niet- gecontracteerde zorgaanbieders

Indicatiestellers

 • Artsen

Signaleerders

 • Jeugdbescherming
 • Stichting Welzijn Stede Broec

Overige partijen

-

Woerden (2017)

Gemeente

 • Wethouder
 • Beleidsadviseurs
 • Informatiemanager
 • Accountmanager
 • CJG
 • Gemeentelijke afdeling WoerdenWijzer

Hulpverleningsorganisaties

 • SAVE
 • Jeugdzorgaanbieders VO zoals Reinaerde en Timon
 • Welzijn Woerden
 • Jeugdpunt: jeugd- en jongerenwerk
 • GGD: jeugdgezondheidszorg
 • Kwadraad: maatschappelijk werk
 • Streetcornerwork: aanpak complexere overlast gevende groepen jongeren
 • Samen Veilig Midden Nederland
 • Gecontracteerde jeugdzorgaanbieders

Indicatiestellers

 • Huisartsen
 • Jeugdartsen
 • Medisch specialisten

Signaleerders

 • Scholen
 • Knderopvang
 • Opbouwwerkers
 • Maatschappelijk werk
 • GGD (consultatiebureau)
 • Gecertificeerde instellingen
 • Rechterlijke macht

Overige partijen

 • Inkoop Utrecht-West

Zandvoort (2018)

Gemeente

 • CJG
 • Sociaal wijkteam
 • Gemeentelijke afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport
 • Controller Sociaal Domein
 • Account- en contractmanager Jeugd
 • Wethouder
 • Beleidsmedewerker jeugdhulp

Hulpverleningsorganisaties

 • Jeugdgezondheidszorg
 • Gecertificeerde instellingen (GI's)
 • Veilig Thuis
 • Crisisdienst
 • Gezinsopvang Velserpoort
 • Spaarnezicht (zwerfjongeren)
 • Pluspunt

Indicatiestellers

 • Huisartsen

Signaleerders

 • Praktijkondersteuners Jeugd
 • Kinderopvang
 • Scholen
 • Jongerenwerk
 • Politie
 • Wooncoöperatie,
 • Sportverenigingen

Overige partijen

 • Adviesraad Sociaal Domein Zandvoort

Handleiding

Bovenaan iedere pagina in dit metadossier vind je de hoofdonderwerpen uit de rapporten. Bij de hoofdonderwerpen Onderzoeksopzet en Uitkomsten hebben we (onder de paginatitel) ook de mogelijkheid gemaakt om te switchen tussen onderdelen. In Onderzoeksopzet kun je switchen tussen Hoofdvragen, Normen en Onderzoeksvragen, in Uitkomsten tussen Onderzoeksvragen, Conclusies en Aanbevelingen.

Op iedere pagina kun je met de groene knop Exporteer als CSV de informatie die daar getoond wordt exporteren naar je eigen computer. De blauwe knop Rekenkamers openen zorgt er voor dat alle gemeentes op deze pagina opengeklapt worden.

In de linker kolom van iedere pagina vind je filters. Je kunt de informatie filteren op Onderwerpen en op Rekenkamers (gemeentes). Het derde filter is Inwonersaantal: hiermee kun je gemeentes selecteren die vergelijkbaar zijn met 'jouw' gemeente.

Het filter Onderwerpen is bij iedere hoofdpagina anders, omdat de onderzochte onderwerpen natuurlijk verschillen per hoofdpagina.

Als je één van de filters onder Rekenkamers of Inwonersaantal hebt geselecteerd, blijft deze aan staan, ook als je naar een andere hoofdpagina gaat. Als je bijvoorbeeld het filter '20.000 tot 50.000' inwoners hebt aangeklikt plus het filter 'Amsterdam' zie je in de resultaten steeds alle gemeentes met een inwonersaantal tussen de 20.000 en 50.000 *plus* Amsterdam.