Metadossier Jeugdhulp

Betrokken partijen

Exporteer als CSV

Alkmaar (2018)

Gemeente

 • Verantwoordelijke wethouder
 • Ambtenaren met jeugdhulp in de portefeuille
 • CJG

Hulpverleningsorganisaties

 • Jeugdhulpaanbieders werkzaam in Jeugd en Opvoedhulp (J&O), Geestelijke Gezondheidszorg voor jeugdigen (J-GGZ) en Zorg voor jeugdigen met een beperking (Zjb).

Indicatiestellers

-

Signaleerders

-

Overige partijen

-

Amersfoort (2019)

Gemeente

 • Beleidsmedewerkers Jeugd, Inkoop, Welzijn & Jeugd, Volksgezondheid & Zorg, Analyse en proces, Cliëntervaringsonderzoek
 • Subsidiebureau Sociaal Domein
 • Stichting Wijkteams Amersfoort
 • Indebuurt033

Hulpverleningsorganisaties

 • GGZ Centraal
 • Amerpoort
 • Youké
 • Sovee

Indicatiestellers

 • Huisartsen Eemland

Signaleerders

 • Samenwerkingsverband Eemland (Voortgezet Onderwijs)
 • Samenwerkingsverband de Eem (Primair Onderwijs)
 • PrakijkOndersteuner Huisartsen Jeugd GGZ
 • Kwaliteitsmedewerker huisartsen Eemland

Overige partijen

-

Amstelveen (2018)

Gemeente

 • Beleidsmedewerkers jeugd en primair en voortgezet onderwijs
 • RMC-coördinator
 • Gemeentelijke afdeling Jeugd & Samenleving
 • Kwaliteitsmedewerker jeugd
 • Amstelveenloket
 • Werkplein
 • Adviseurs openbare orde en veiligheid en jeugd en veiligheid
 • Jongerenwerkers
 • Wethouder Werk, Inkomen en Onderwijs
 • Wethouder Jeugd

Hulpverleningsorganisaties

 • AanZ

Indicatiestellers

-

Signaleerders

 • Sportbedrijf Amstelveen
 • Primair Onderwijs
 • Hermann Wesselink College (voortgezet onderwijs)
 • Werkbedrijf (UWV)

Overige partijen

 • Participatieraad

Amsterdam (2020)

Gemeente

 • Inhoudelijke beleidsadviseurs
  -Financiële ambtenaren
  -Programmamanagers
 • Business controllers
 • Contractmanagers
 • strategisch adviseurs
 • (voormalig) afdelingshoofden

Hulpverleningsorganisaties

-

Indicatiestellers

-

Signaleerders

-

Overige partijen

-

Arnhem (2020)

Gemeente

 • Gemeentelijke afdelingen preventie, curatieve jeugdzorg en onderwijs, gezondheid, sport en bewegen, business control, inkoop en informatie
 • Teams leefomgeving
 • Stichting Sociale Wijkteams
 • Wethouder Jeugd
 • Wethouder Welzijn

Hulpverleningsorganisaties

 • Pluryn
 • EntreaLindenhout
 • Siza
 • Karakter
 • Jeugdbescherming Gelderland
 • Kind en meer
 • Regionaal Instituut Dyslexie
 • Omgangshuis Arnhem

Indicatiestellers

-

Signaleerders

 • Jongerennetwerk

Overige partijen

 • Adviesraad Jeugd

Berkelland (2019)

Gemeente

 • Verantwoordelijke portefeuillehouder
 • Beleidsmedewerkers
 • Voormekaar teams

Hulpverleningsorganisaties

 • Jeugdhulpaanbieders
 • Algemene voorzieningen

Indicatiestellers

 • Huisartsen

Signaleerders

-

Overige partijen

-

Coevorden (2020)

Gemeente

 • Portefeuillehouder jeugdzorg
 • Sociaal team
 • Team maatschappelijke ondersteuning

Hulpverleningsorganisaties

 • Jeugdgezondheidszorg (0-4 Icare en 4-18 GGD)
 • Yorneo (opvoeden en opgroeien)

Indicatiestellers

 • Huisartsen

Signaleerders

 • GGD Drenthe
 • Maatschappelijk Welzijn Coevorden

Overige partijen

-

De Ronde Venen (2019)

Gemeente

 • Het Servicepunt Wonen, Welzijn en Zorg
 • Kernteams

Hulpverleningsorganisaties

 • Youké (jeugd en opvoedhulp)
 • Tympaan-De Baat (Welzijnsorganisatie)

Indicatiestellers

-

Signaleerders

-

Overige partijen

 • Regio Utrecht West (inkoop)

Den Helder (2018)

Gemeente

 • Wethouder voor jeugdzorg
 • Gemeentelijke afdeling Sociaal Domein
 • Team Jeugd en Gezin

Hulpverleningsorganisaties

 • MEE & De Wering
 • Homestart Humanitas
 • Opvoedpoli
 • Esdégé-Reigersdaal
 • Stichting Heemzorg
 • Parlan
 • Aktiezorg

Indicatiestellers

 • Huisarts

Signaleerders

 • Kinderopvang
 • Basisscholen

Overige partijen

 • Adviesraad Sociaal Domein Den Helder

Doetinchem (2018)

Gemeente

 • Portefeuillehouder jeugd
 • Beleidsmedewerkers jeugd
 • Sociaal team bestaande uit oa bBuurtcoaches, zorgconsulenten en jeugd en gezinswerkers

Hulpverleningsorganisaties

 • Lindenhout
 • De Lichtenvoorde
 • Zozijn
 • Pluryn
 • GGNet
 • Buurtplein
 • Yunio

Indicatiestellers

 • Huisartsen

Signaleerders

 • GGD

Overige partijen

-

Drimmelen (2020)

Gemeente

 • Wethouder
 • Beleidsmedewerkers
 • CJG

Hulpverleningsorganisaties

 • Jeugdgezondheidzorg
 • Algemene voorzieningen die ondersteuning bieden
 • Aanbieders gespecialiseerde jeugdhulp
 • Humanitas
 • Stichting Welzijn & Ondersteuning (SWO)
 • Veilig Thuis

Indicatiestellers

 • Huisartsen

Signaleerders

 • Praktijkondersteuner huisarts Jeugd
 • Gecertificeerde instellingen
 • primair en voortgezet onderwijs
 • GGD
 • Verslavingszorg (Novadic-Kentron)
 • Kinderopvang
 • Jongerenwerk
 • Buurtsportcoaches

Overige partijen

 • Team West Brabant Oost (WBO) (verantwoordelijk voor inkoop, contractmanagement en financiële administratie)

Ede (2019)

Gemeente

 • Beleidsadviseurs Jeugd en Onderwijs
 • Financieel Controller
 • Contractmanager
 • Portefeuillehouder Jeugd
 • CJG
 • Sociaal team

Hulpverleningsorganisaties

 • Pluryn-Intermetzo
 • Jeugdbescherming Gelderland
 • Lindenhout
 • Stichting ROOZ
 • Pro Persona
 • Stichting Malkander
 • Stichting Opella
 • Home-Start

Indicatiestellers

-

Signaleerders

-

Overige partijen

-

Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten (2017)

Gemeente

 • Wethouders Jeugd
 • Raadscommissies Jeugd

Hulpverleningsorganisaties

-

Indicatiestellers

-

Signaleerders

-

Overige partijen

-

Geldermalsen (2018)

Gemeente

 • Beleidsadviseur sociaal domein / jeugdzorg
 • Juridisch adviseur
 • Wethouder verantwoordelijk voor jeugdzorg
 • Kernteam WMO & Jeugd
 • Concerncontroller
 • Projectorganisatie (regionale) Jeugd/WMO

Hulpverleningsorganisaties

 • GGD: Jeugdgezondheidszorg team Rivierenland
 • Residentiële jeugdzorg
 • Beschermd wonen
 • Generalistische basis Jeugd GGZ
 • Gespecialiseerde Jeugd GGZ
 • Jeugd Pleegzorg
 • Voor Geldermalsen zijn tegen de 300 aanbieders gecontracteerd.

Indicatiestellers

 • Huisartsen
 • Jeugdartsen

Signaleerders

 • GGD
 • Praktijkondersteuner jeugd-GGZ

Overige partijen

 • Regio Rivierenland
 • Contractbeheerder Sociaal Domein

Groene Hart (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas) (2018)

Gemeente

 • Wethouders Jeugd, beleidsmedewerkers, managers, beleidsadviseurs etc.

Hulpverleningsorganisaties

-

Indicatiestellers

-

Signaleerders

-

Overige partijen

 • Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (NSDMH)

Gulpen-Wittem (2019)

Gemeente

 • Team Jeugd

Hulpverleningsorganisaties

-

Indicatiestellers

 • Huisartsen

Signaleerders

-

Overige partijen

-

Hardenberg (2019)

Gemeente

 • Verantwoordelijk wethouder

Hulpverleningsorganisaties

-

Indicatiestellers

-

Signaleerders

-

Overige partijen

-

Heerenveen (2017)

Gemeente

 • Gemeentelijke afdelingen Samenleving en WMO
 • CJG: samenwerking van de Jeugdgezondheidszorg van de GGD, het Maatschappelijk werk, Stichting Caleidoscoop, MEE Friesland en het Jongerenpunt
 • Gebiedsteams jeugd

Hulpverleningsorganisaties

 • GGZ Friesland
 • Jeugdhulp Friesland
 • Molendrift
 • REIK
 • OSG Sevenwolden Heerenveen
 • Caleidoscoop Heerenveen
 • Veilig Thuis Friesland

Indicatiestellers

 • Huisartsen

Signaleerders

 • Scholen
 • PrakijkOndersteuner Huisartsen
 • Leger des Heils
 • William Schrikker Groep
 • Kinderrechter
 • OM
 • Justitiële inrichting
 • Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Overige partijen

 • Sociaal Domein Fryslân (zorginkoop)

Hellevoetssluis (2020)

Gemeente

 • Wethouder Jeugd
 • Raadscommissies Jeugd

Hulpverleningsorganisaties

-

Indicatiestellers

-

Signaleerders

-

Overige partijen

 • Gemeenschappelijke regeling jeugdhulp Rijnmond (inkoop)

Hilversum (2019)

Gemeente

 • Beleidsmedewerkers jeugd
 • Controllers gemeente Hilversum
 • Coördinator jeugdboa’s
 • Jeugd en Regie team
 • Portefeuillehouder jeugd
 • Jeugd en Gezin (elders het CJG)

Hulpverleningsorganisaties

 • Specialistische jeugdhulpaanbieders waaronder een instelling voor Jeugd en Opvoedhulp (J&O), een instelling voor jeugdigen met een Licht Verstandelijke
  Beperking (LVB) en een jeugd-GGZ instelling.

Indicatiestellers

 • Huisarts

Signaleerders

 • Leerplichtambtenaar
 • Regionaal Consultatie en Adviesteam
 • Onderwijs: primair (PO) en voortgezet onderwijs (VO).

Overige partijen

 • Adviesraad Sociaal Domein
 • Regio Gooi en Vechtstreek

Horst aan de Maas (2018)

Gemeente

 • Ambtenaren jeugd
 • Team Toegang
 • Gebiedsteams
 • Wethouders verantwoordelijk voor jeugdzorgbeleid

Hulpverleningsorganisaties

 • Bureau Jeugdzorg
 • Veilig Thuis

Indicatiestellers

-

Signaleerders

-

Overige partijen

 • Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)
 • Burger Advies Raad (BAR)

Houten (2018)

Gemeente

 • Gemeentelijke afdelingen Jeugd en Onderwijs, onderzoek en informatie en Werk & Inkomen
 • Regionale Backoffice Lekstroom
 • Wethouders Jeugd

Hulpverleningsorganisaties

-

Indicatiestellers

-

Signaleerders

-

Overige partijen

-

Hulst en Terneuzen (2019)

Gemeente

 • Beleidsmedewerkers, coordinatoren, teamleiders jeugd
 • Wethouders
 • Raadsleden
 • Controllers

Hulpverleningsorganisaties

 • Hulst voor elkaar
 • Aan Z (Terneuzen)

Indicatiestellers

-

Signaleerders

-

Overige partijen

-

Kampen (2019)

Gemeente

 • Wethouder voor jeugdhulp
 • Beleidsmedewerkers Cluster Jong
 • CJG

Hulpverleningsorganisaties

 • Zorgboerderij De Kleine Vos
 • Dimence GGZ
 • Homestart
 • Vitree
 • Van der Vinne Psychologen Praktijk IJsselmuiden
 • Trias Jeugdhulp
 • Veilig Thuis

Indicatiestellers

-

Signaleerders

 • PrakijkOndersteuner Huisartsen GGZ
 • Prisma School
 • School Het Scala

Overige partijen

 • RSJ-Ijsselland (inkooporganisatie)

Kempengemeenten (Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden) (2017)

Gemeente

 • Wethouders jeugd
 • Beleidsmedewerkers Jeugd CJG+
 • Lokale Ondersteuningsteam (LOT) (Eersel en Reusel-De Mierden)
 • Kempenteam voor Jeugdhulp (KTJ) (Eersel en Reusel-De Mierden)
 • WIJzer en specialistenteam (Oirschot)

Hulpverleningsorganisaties

 • Bureau Jeugdzorg
 • Veilig Thuis
 • Combinatie Jeugdzorg
 • Zorgboerderij Oirschot

Indicatiestellers

 • Huisartsen

Signaleerders

 • VO-school
 • PrakijkOndersteuner Huisartsen GGZ
 • GZ psycholoog

Overige partijen

-

Land van Cuijk (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis) (2018)

Gemeente

 • Medewerkers strategie en beleid gemeente Sint Anthonis
 • CJG Land van Cuijk
 • Basisteam Jeugd en Gezin (BJG)
 • Gemeentelijke afdeling Uitvoering Sociaal Domein, Werkorganisatie CGM
 • Portefeuillehouders jeugdhulp gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

Hulpverleningsorganisaties

 • Stichting Oosterpoort
 • Oost Brabant

Indicatiestellers

-

Signaleerders

 • Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Nijmegen

Overige partijen

 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, afdeling Jeugd

Lansingerland (2017)

Gemeente

 • Consulenten Jeugd, WMO en Participatie
 • CJG Lansingerland

Hulpverleningsorganisaties

 • Flexus Jeugdplein
 • Kwadraad (18-67 jaar)

Indicatiestellers

-

Signaleerders

-

Overige partijen

-

Leeuwarden (2019)

Gemeente

 • Wijkteam
 • Gemeentelijke afdeling Publieke Dienstverlening
 • Jeugd Expert Team (JET)

Hulpverleningsorganisaties

 • Accare
 • Kinnik (ggz- Friesland, jeugd)
 • Jeugdhulp Friesland
 • Reik en Fier
 • Spoed4Jeugd
 • Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (voorheen Bureau Jeugdzorg Friesland)

Indicatiestellers

 • Huisartsen
 • Jeugdartsen
 • Medisch specialisten

Signaleerders

 • Rechters/Openbaar Ministerie

Overige partijen

-

Leiden en Leiderdorp (2018)

Gemeente

 • Jeugd- en gezinsteam
 • Sociale wijkteams

Hulpverleningsorganisaties

 • Gecertificeerde instellingen (jeugdbescherming en jeugdreclassering)
 • Veilig Thuis

Indicatiestellers

 • Huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten

Signaleerders

 • Jeugdbescherming
 • Politie
 • Rechters, officiëren van justitie, directeuren van justitiële inrichtingen
 • Scholen
 • Welzijns- en sportorganisaties
 • Raad van de Kinderbescherming

Overige partijen

-

Maassluis (2018)

Gemeente

 • Beleidsmedewerkers Jeugd
 • Verantwoordelijke Wethouder
 • Wijkteam
 • CJG

Hulpverleningsorganisaties

 • Flexus Jeugdplein
 • Minters
 • Welzijne25
 • Ipse De Brugge
 • Parnassia Groep

Indicatiestellers

 • Huisartsen

Signaleerders

 • Verenigingen

Overige partijen

 • Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis

Maastricht (2019)

Gemeente

 • Portefeuillehouder Jeugdzorg en Onderwijs
 • Beleidsmedewerkers

Hulpverleningsorganisaties

-

Indicatiestellers

-

Signaleerders

 • Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (VO) voor Maastricht &
  Heuvelland

Overige partijen

-

Medemblik – Opmeer (2019)

Gemeente

 • Wijkteam

Hulpverleningsorganisaties

 • Vrij toegankelijke zorg:
 • Maatschappelijk werk
 • GGD
 • Vrijwillige ouderadviseurs
 • Jeugdverpleegkundige
 • Wijkverpleegkundige
 • Jongerenwerk.
 • Ingekochte zorg:
 • Meer dan 100 zorgaanbieders, waaronder Parlan, GGZ-NH-Noord, De Praktijk (onderdeel van Parlan), Leekerweide.

Indicatiestellers

 • Huisartsen

Signaleerders

 • Sportvereningingen
 • VO-Scholen, Basisonderwijs
 • Consultatiebureau
 • Kinderopvang
 • Peuterspeelzaalwerk

Overige partijen

-

Midden-Drenthe (2019)

Gemeente

 • CJG

Hulpverleningsorganisaties

 • Welzijnswerk Midden-Drenthe
 • GGD Jeugdverpleegkundigen
 • Overige zorgaanbieders

Indicatiestellers

 • Huisartsen
 • Medische specialisten / jeugdartsen

Signaleerders

 • Gecertificeerde instellingen
 • Rechters
 • Middelbare scholen
 • Basisscholen

Overige partijen

-

Noordoostpolder (2019)

Gemeente

 • VIA punten (uitgevoerd door Kwintes, Carrefour, CJG en gemeente Noordoostpolder)
 • Sociaal teams
 • CJG

Hulpverleningsorganisaties

 • Vrij toegankelijke voorzieningen (zoals informatie en opvoedadvies en maatschappelijk werk)
 • Overige voorzieningen (zoals basis Jeugd GGZ en ambulante jeugdzorg)
 • Individuele voorzieningen (zoals residentiële zorg en crisisopvang).

Indicatiestellers

-

Signaleerders

 • VIA punten (uitgevoerd door Kwintes, Carrefour, CJG en gemeente Noordoostpolder)
 • Scholen
 • Welzijnswerk
 • Sportverenigingen
 • GGD

Overige partijen

-

Olst-Wijhe (2018)

Gemeente

 • Wethouders Jeugd en WMO
 • Teamleider maatschappelijke ontwikkelingen
 • Programmamanager transformatie sociaal domein
 • Teamleider werk, inkomen en zorg (WIZ)
 • Toegangsteam (bestaande uit jeugd en gezin-team en een participatieteam)

Hulpverleningsorganisaties

 • BVO Jeugdzorg Ijsselland

Indicatiestellers

-

Signaleerders

-

Overige partijen

-

Opsterland en Weststellingwerf (2020)

Gemeente

 • Gebiedsteams
 • Backoffice sociaal domein
 • Portefeuillehouder
 • Financieel specialist
 • Beleidsmedewerkers
 • Contractmanager

Hulpverleningsorganisaties

 • De aanbieders: zorginstellingen, ZZP-ers etc. die de zorg uitvoeren.

Indicatiestellers

 • Huisartsen
 • Jeugdartsen
 • Medisch specialisten

Signaleerders

 • Rechtbank
 • Scholen
 • Voogden
 • William Schrikker Stichting
 • Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering
 • Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Overige partijen

 • Sociaal Domein Fryslân (zorginkoop)

Oss (2018)

Gemeente

-Sociaal Team

 • Basisteam Jeugd en Gezin (BJG), onderdeel van CJG
 • Wethouder
 • Beleidsmedewerkers jeugd, primair onderwijs en voortgezet onderwijs
 • RMC-coördinator
 • Gemeentelijke afdeling Jeugd & Samenleving
 • Kwaliteitsmedewerker

Hulpverleningsorganisaties

 • De La Salle
 • Verdihuis
 • Ons Welzijn
 • Buro3o
 • Topaze
 • Oosterpoort
 • Psychologenpraktijk Vissers
 • Krachtig Thuis
 • Veilig thuis

Indicatiestellers

 • Huisartsen

Signaleerders

 • Consultatiebureau
 • Jeugdartsen of andere artsen waar het kind onder behandeling is
 • Primair, voortgezet en vervolgonderwijs
 • Peuterspeelzaal
 • Kinderopvang
 • Sportclubs
 • Jongerenwerk
 • GGD
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Rechters
 • Jeugdbescherming Brabant
 • William Schrikker jeugdbescherming en jeugdreclassering

Overige partijen

 • Inkooporganisatie Noordoost-Brabant

Raalte (2019)

Gemeente

 • Wethouder Jeugd
 • Beleidsmedewerker Jeugd
 • Gemeentelijk toegangsteam Jeugd
 • CJG

Hulpverleningsorganisaties

 • At.groep Zorg
 • Trias Jeugdhulp
 • Home-Start Raalte

Indicatiestellers

 • Huisarts
 • Jeugdartsen
 • Medisch specialisten

Signaleerders

 • Scholen
 • Praktijkondersteuners huisartsen
 • Rechter
 • Officier van Justitie
 • Justitiële inrichting

Overige partijen

 • Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (inkoop)

Smallingerland (2017)

Gemeente

 • Wethouder Jeugd
 • Gemeentelijke afdeling Samenlevingszaken
 • Gebiedsteams jeugd met medewerkers van Maatschappelijk Werk Friesland, MEE Friesland, Timpaan Welzijn en het Regiecentrum Bescherming en
  Veiligheid (voorheen Bureau Jeugdzorg)
 • CJG

Hulpverleningsorganisaties

 • GGZ Friesland
 • Jeugdhulp Friesland
 • Molendrift
 • REIK
 • OSG Sevenwolden Heerenveen
 • Caleidoscoop Heerenveen
 • Veilig Thuis Friesland

Indicatiestellers

 • Huisartsen

Signaleerders

 • Scholen
 • PrakijkOndersteuner Huisartsen
 • Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
 • Leger des Heils
 • William Schrikker Groep
 • Kinderrechter
 • OM
 • Justitiële inrichting

Overige partijen

 • Sociaal Domein Fryslân (zorginkoop)

Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (2020)

Gemeente

 • Sociaal wijkteams
 • College van B&W
 • Beleidsmedewerkers

Hulpverleningsorganisaties

 • Jeugd- en jongerenwerk
 • Opvoedondersteuning
 • Veilig Thuis
 • Vertrouwenspersoon
 • Kindertelefoon
 • Individuele (specialistische) voorzieningen op basis van het door de gemeente(n) gecontracteerde hulpaanbod
 • Niet- gecontracteerde zorgaanbieders

Indicatiestellers

 • Artsen

Signaleerders

 • Jeugdbescherming
 • Stichting Welzijn Stede Broec

Overige partijen

-

Woerden (2017)

Gemeente

 • Wethouder
 • Beleidsadviseurs
 • Informatiemanager
 • Accountmanager
 • CJG
 • Gemeentelijke afdeling WoerdenWijzer

Hulpverleningsorganisaties

 • SAVE
 • Jeugdzorgaanbieders VO zoals Reinaerde en Timon
 • Welzijn Woerden
 • Jeugdpunt: jeugd- en jongerenwerk
 • GGD: jeugdgezondheidszorg
 • Kwadraad: maatschappelijk werk
 • Streetcornerwork: aanpak complexere overlast gevende groepen jongeren
 • Samen Veilig Midden Nederland
 • Gecontracteerde jeugdzorgaanbieders

Indicatiestellers

 • Huisartsen
 • Jeugdartsen
 • Medisch specialisten

Signaleerders

 • Scholen
 • Knderopvang
 • Opbouwwerkers
 • Maatschappelijk werk
 • GGD (consultatiebureau)
 • Gecertificeerde instellingen
 • Rechterlijke macht

Overige partijen

 • Inkoop Utrecht-West

Zandvoort (2018)

Gemeente

 • CJG
 • Sociaal wijkteam
 • Gemeentelijke afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport
 • Controller Sociaal Domein
 • Account- en contractmanager Jeugd
 • Wethouder
 • Beleidsmedewerker jeugdhulp

Hulpverleningsorganisaties

 • Jeugdgezondheidszorg
 • Gecertificeerde instellingen (GI's)
 • Veilig Thuis
 • Crisisdienst
 • Gezinsopvang Velserpoort
 • Spaarnezicht (zwerfjongeren)
 • Pluspunt

Indicatiestellers

 • Huisartsen

Signaleerders

 • Praktijkondersteuners Jeugd
 • Kinderopvang
 • Scholen
 • Jongerenwerk
 • Politie
 • Wooncoöperatie,
 • Sportverenigingen

Overige partijen

 • Adviesraad Sociaal Domein Zandvoort