Metadossier Jeugdhulp

Onderzoeksopzet

Exporteer als CSV

Alkmaar (2018)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • In hoeverre zijn de doelen zoals beoogd met de decentralisatie jeugdhulp bereikt en wat zijn de effecten van het gekozen beleid en de maakte keuzes?

Efficiëntie

-

Amersfoort (2019)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

-

Resultaat

-Is het Amersfoortse jeugdhulpveld dusdanig ingericht dat, voor de onderdelen waar onder jeugdigen in Amersfoort de meeste vraag naar is, deze jeugdigen van (of via) de gemeente de juiste, volledige en tijdige hulp kunnen krijgen die zij op grond van de gemeentelijke taken mogen verwachten?

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Amstelveen (2018)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

 • Wat is de effectiviteit van het jeugdbeleid en welke handvatten zijn er voor de gemeenteraad om vanuit zijn kaderstellende en controlerende rol dit beleid te verbeteren?

Controle

 • Wat is de effectiviteit van het jeugdbeleid en welke handvatten zijn er voor de gemeenteraad om vanuit zijn kaderstellende en controlerende rol dit beleid te verbeteren?

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Wat is de effectiviteit van het jeugdbeleid en welke handvatten zijn er voor de gemeenteraad om vanuit zijn kaderstellende en controlerende rol dit beleid te verbeteren?

Efficiëntie

-

Amsterdam (2020)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

 • In hoeverre ligt aan het nieuwe inkoopstelsel voor specialistische jeugdhulp een goede probleemanalyse ten grondslag en is het stelsel passend om gesignaleerde problemen op te lossen?

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

 • In hoeverre ligt aan het nieuwe inkoopstelsel voor specialistische jeugdhulp een goede probleemanalyse ten grondslag en is het stelsel passend om gesignaleerde problemen op te lossen?

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Arnhem (2020)

Beleidskaders Jeugdhulp

 • Wat is effectief jeugdbeleid, wat is de rol van de gemeente en de raad in het jeugdbeleid en hoe verloopt de samenwerking tussen wijkteams, aanbieders van jeugdhulp en de gemeente, met nadruk op de inkoop?

Financiën

 • Wat is effectief jeugdbeleid, wat is de rol van de gemeente en de raad in het jeugdbeleid en hoe verloopt de samenwerking tussen wijkteams, aanbieders van jeugdhulp en de gemeente, met nadruk op de inkoop?

Sturing

 • Wat is effectief jeugdbeleid, wat is de rol van de gemeente en de raad in het jeugdbeleid en hoe verloopt de samenwerking tussen wijkteams, aanbieders van jeugdhulp en de gemeente, met nadruk op de inkoop?

Kaderstelling

 • Wat is effectief jeugdbeleid, wat is de rol van de gemeente en de raad in het jeugdbeleid en hoe verloopt de samenwerking tussen wijkteams, aanbieders van jeugdhulp en de gemeente, met nadruk op de inkoop?

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

 • Wat is effectief jeugdbeleid, wat is de rol van de gemeente en de raad in het jeugdbeleid en hoe verloopt de samenwerking tussen wijkteams, aanbieders van jeugdhulp en de gemeente, met nadruk op de inkoop?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Wat is effectief jeugdbeleid, wat is de rol van de gemeente en de raad in het jeugdbeleid en hoe verloopt de samenwerking tussen wijkteams, aanbieders van jeugdhulp en de gemeente, met nadruk op de inkoop?

Efficiëntie

-

Berkelland (2019)

Beleidskaders Jeugdhulp

 • Op welke wijze is het jeugdhulpbeleid door de gemeente Berkelland vormgegeven en is hier op een effectieve, efficiënte en rechtmatige wijze uitvoering aan gegeven en welke verbeterpunten zijn er mogelijk gezien de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol van de raad?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

 • Op welke wijze is het jeugdhulpbeleid door de gemeente Berkelland vormgegeven en is hier op een effectieve, efficiënte en rechtmatige wijze uitvoering aan gegeven en welke verbeterpunten zijn er mogelijk gezien de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol van de raad?

Controle

 • Op welke wijze is het jeugdhulpbeleid door de gemeente Berkelland vormgegeven en is hier op een effectieve, efficiënte en rechtmatige wijze uitvoering aan gegeven en welke verbeterpunten zijn er mogelijk gezien de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol van de raad?

Toezicht

-

Informatievoorziening

 • Zijn door het college aan de gemeenteraad (inhoudelijke) scenario’s voorgelegd op basis waarvan de gemeenteraad (vooraf) gewogen keuzes heeft kunnen maken?

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Op welke wijze is het jeugdhulpbeleid door de gemeente Berkelland vormgegeven en is hier op een effectieve, efficiënte en rechtmatige wijze uitvoering aan gegeven en welke verbeterpunten zijn er mogelijk gezien de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol van de raad?

Efficiëntie

 • Op welke wijze is het jeugdhulpbeleid door de gemeente Berkelland vormgegeven en is hier op een effectieve, efficiënte en rechtmatige wijze uitvoering aan gegeven en welke verbeterpunten zijn er mogelijk gezien de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol van de raad?

Coevorden (2020)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

 • Hoe heeft de gemeente Coevorden de uitvoering van de Jeugdwet georganiseerd, hoe vinden monitoring en sturing plaats en wat is het effect?

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

 • Hoe heeft de gemeente Coevorden de uitvoering van de Jeugdwet georganiseerd, hoe vinden monitoring en sturing plaats en wat is het effect?

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Hoe heeft de gemeente Coevorden de uitvoering van de Jeugdwet georganiseerd, hoe vinden monitoring en sturing plaats en wat is het effect?

Efficiëntie

-

De Ronde Venen (2019)

Beleidskaders Jeugdhulp

 • Waar staat de gemeente Ronde Venen ten aanzien van de transformatie van de jeugdhulp en realisatie van de beoogde doelen en wat betekent dit voor het beleid?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

-

Resultaat

 • Waar staat de gemeente Ronde Venen ten aanzien van de transformatie van de jeugdhulp en realisatie van de beoogde doelen en wat betekent dit voor het beleid?

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Den Helder (2018)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Wat is (tot nu toe) het effect van de transformatie van de jeugdzorg in de gemeente Den Helder?
  '- Wordt er op een effectieve en doelmatige wijze gewerkt?

Efficiëntie

 • Wordt er op een effectieve en doelmatige wijze gewerkt?

Doetinchem (2018)

Beleidskaders Jeugdhulp

-Welk beleid ten aanzien van jeugdhulp heeft de gemeente Doetinchem opgesteld, welke kaders zijn geformuleerd, hoe is de inrichting en uitvoering vormgegeven en voldoet dit aan de doelen van de decentralisatie?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-Welk beleid ten aanzien van jeugdhulp heeft de gemeente Doetinchem opgesteld, welke kaders zijn geformuleerd, hoe is de inrichting en uitvoering vormgegeven en voldoet dit aan de doelen van de decentralisatie?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Drimmelen (2020)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

 • Op welke wijze is het jeugdhulpbeleid door de gemeente Drimmelen vormgegeven, hoe ziet de jeugdhulp er in de praktijk uit, hoe vindt monitoring en sturing plaats en op welke manier wordt de raad geïnformeerd m.b.t tot het jeugdhulpbeleid?

Kaderstelling

'- Op welke wijze is het jeugdhulpbeleid door de gemeente Drimmelen vormgegeven, hoe ziet de jeugdhulp er in de praktijk uit, hoe vindt monitoring en sturing plaats en op welke manier wordt de raad geïnformeerd m.b.t tot het jeugdhulpbeleid?

Controle

'- Op welke wijze is het jeugdhulpbeleid door de gemeente Drimmelen vormgegeven, hoe ziet de jeugdhulp er in de praktijk uit, hoe vindt monitoring en sturing plaats en op welke manier wordt de raad geïnformeerd m.b.t tot het jeugdhulpbeleid?

Toezicht

-

Informatievoorziening

 • Op welke wijze is het jeugdhulpbeleid door de gemeente Drimmelen vormgegeven, hoe ziet de jeugdhulp er in de praktijk uit, hoe vindt monitoring en sturing plaats en op welke manier wordt de raad geïnformeerd m.b.t tot het jeugdhulpbeleid?

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

 • Op welke wijze is het jeugdhulpbeleid door de gemeente Drimmelen vormgegeven, hoe ziet de jeugdhulp er in de praktijk uit, hoe vindt monitoring en sturing plaats en op welke manier wordt de raad geïnformeerd m.b.t tot het jeugdhulpbeleid?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Ede (2019)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Bereikt de gemeente Ede de gestelde doelen op het gebied van jeugdhulp op een effectieve wijze?

Efficiëntie

 • Bereikt de gemeente Ede de gestelde doelen op het gebied van jeugdhulp op een efficiënte wijze?

Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten (2017)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

 • Hebben de gemeenteraden voldoende mogelijkheden om hun kaderstellende en controlerende rol op het gebied van jeugdhulp uit te oefenen?

Controle

Hebben de gemeenteraden voldoende mogelijkheden om hun kaderstellende en controlerende rol op het gebied van jeugdhulp uit te oefenen?

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Geldermalsen (2018)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

 • Welke lessen voor de toekomst kunnen uit deze omvangrijke decentralisatie getrokken worden? Voor het college?

Kaderstelling

 • Welke lessen voor de toekomst kunnen uit deze omvangrijke decentralisatie getrokken worden? Voor de raad?

Controle

 • In welke mate is de gemeenteraad geëquipeerd om zijn controlerende rol uit te voeren en de effecten van de decentralisatie jeugdzorg te volgen?
 • Welke aanbevelingen zouden kunnen worden gedaan om de controlerende rol op dit thema te versterken?

Toezicht

 • In welke mate is de gemeenteraad geëquipeerd om zijn controlerende rol uit te voeren en de effecten van de decentralisatie jeugdzorg te volgen?

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Groene Hart (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas) (2018)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

 • In hoeverre zijn de gemeenteraden in staat geweest kaders te stellen en hun sturende en controlerende taak uit te voeren inzake de inkoop van jeugdhulp?

Sturing

-

Kaderstelling

 • In hoeverre zijn de gemeenteraden in staat geweest kaders te stellen en hun sturende en controlerende taak uit te voeren inzake de inkoop van jeugdhulp?

Controle

 • In hoeverre zijn de gemeenteraden in staat geweest kaders te stellen en hun sturende en controlerende taak uit te voeren inzake de inkoop van jeugdhulp?

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Gulpen-Wittem (2019)

Beleidskaders Jeugdhulp

 • Hoe effectief is de uitvoering van de jeugdzorg?
 • Wat is aanvullend nodig om de doelen te realiseren?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

 • Hoe effectief is de uitvoering van de jeugdzorg?
 • Wat is aanvullend nodig om de doelen te realiseren?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Hoe effectief is de uitvoering van de jeugdzorg?
 • Wat is aanvullend nodig om de doelen te realiseren?

Efficiëntie

-

Hardenberg (2019)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

 • Welke informatie over preventie en gespecialiseerde jeugdhulp is beschikbaar en kan toegankelijk worden gepresenteerd en welke knelpunten doen zich nog voor in het verkrijgen van sturingsinformatie?

Informatievoorziening

 • Welke informatie over preventie en gespecialiseerde jeugdhulp is beschikbaar en kan toegankelijk worden gepresenteerd en welke knelpunten doen zich nog voor in het verkrijgen van sturingsinformatie?

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

 • Welke informatie over preventie en gespecialiseerde jeugdhulp is beschikbaar en kan toegankelijk worden gepresenteerd en welke knelpunten doen zich nog voor in het verkrijgen van sturingsinformatie?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Heerenveen (2017)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

 • In hoeverre worden de met de decentralisatie van de jeugdzorg beoogde kansen op doeltreffende en doelmatige wijze gerealiseerd en wordt er bij de uitvoering van de jeugdzorg voldoende rekening gehouden met de risico’s?

Prestaties

 • In hoeverre worden de met de decentralisatie van de jeugdzorg beoogde kansen op doeltreffende en doelmatige wijze gerealiseerd en wordt er bij de uitvoering van de jeugdzorg voldoende rekening gehouden met de risico’s?

Resultaat

 • In hoeverre worden de met de decentralisatie van de jeugdzorg beoogde kansen op doeltreffende en doelmatige wijze gerealiseerd en wordt er bij de uitvoering van de jeugdzorg voldoende rekening gehouden met de risico’s?

Effectiviteit

 • In hoeverre worden de met de decentralisatie van de jeugdzorg beoogde kansen op doeltreffende en doelmatige wijze gerealiseerd en wordt er bij de uitvoering van de jeugdzorg voldoende rekening gehouden met de risico’s?

Efficiëntie

 • In hoeverre worden de met de decentralisatie van de jeugdzorg beoogde kansen op doeltreffende en doelmatige wijze gerealiseerd en wordt er bij de uitvoering van de jeugdzorg voldoende rekening gehouden met de risico’s?

Hellevoetssluis (2020)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

 • Hoe vervult de gemeenteraad van Hellevoetsluis zijn kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond en welke kansen liggen er voor rolneming door de raad?

Controle

 • Hoe vervult de gemeenteraad van Hellevoetsluis zijn kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond en welke kansen liggen er voor rolneming door de raad?

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Hilversum (2019)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

 • Krijgen jeugdigen tijdig en adequate zorg die zij nodig hebben tegen verantwoorde kosten?

Prestaties

-Krijgen jeugdigen tijdig en adequate zorg die zij nodig hebben tegen verantwoorde kosten?

Resultaat

-Krijgen jeugdigen tijdig en adequate zorg die zij nodig hebben tegen verantwoorde kosten?

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-Krijgen jeugdigen tijdig en adequate zorg die zij nodig hebben tegen verantwoorde kosten?

Horst aan de Maas (2018)

Beleidskaders Jeugdhulp

 • Welke beleidsinhoudelijke en financiële kaders heeft gemeente Horst aan de Maas geformuleerd voor de Jeugdwet?

Financiën

 • Welke beleidsinhoudelijke en financiële kaders heeft gemeente Horst aan de Maas geformuleerd voor de Jeugdwet?

Sturing

 • Hoe heeft de gemeentelijke planning-en-controlcyclus in de praktijk gefunctioneerd?

Kaderstelling

-

Controle

 • Hoe heeft de gemeentelijke planning-en-controlcyclus in de praktijk gefunctioneerd?

Toezicht

-

Informatievoorziening

 • Hoe heeft de gemeentelijke planning-en-controlcyclus in de praktijk gefunctioneerd?

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

 • Op welke wijze is uitvoering gegeven aan het jeugdzorgbeleid?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Houten (2018)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

 • De behoefte van de gemeenteraad aan de juiste informatie kan opgevat worden als een vraag naar de meest wenselijke (en haalbare) informatiearchitectuur.

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Hulst en Terneuzen (2019)

Beleidskaders Jeugdhulp

 • Hoe geven de gemeenten Hulst en Terneuzen invulling aan de beheersing van (inhoudelijke, financiële en tijdsgebonden) risico’s als gevolg van de gewijzigde financiering bij de uit te voeren jeugdzorg taken?

Financiën

 • Hoe geven de gemeenten Hulst en Terneuzen invulling aan de beheersing van (inhoudelijke, financiële en tijdsgebonden) risico’s als gevolg van de gewijzigde financiering bij de uit te voeren jeugdzorg taken?

Sturing

 • Hoe geven de gemeenten Hulst en Terneuzen invulling aan de beheersing van (inhoudelijke, financiële en tijdsgebonden) risico’s als gevolg van de gewijzigde financiering bij de uit te voeren jeugdzorg taken?

Kaderstelling

 • Hoe geven de gemeenten Hulst en Terneuzen invulling aan de beheersing van (inhoudelijke, financiële en tijdsgebonden) risico’s als gevolg van de gewijzigde financiering bij de uit te voeren jeugdzorg taken?

Controle

 • Hoe geven de gemeenten Hulst en Terneuzen invulling aan de beheersing van (inhoudelijke, financiële en tijdsgebonden) risico’s als gevolg van de gewijzigde financiering bij de uit te voeren jeugdzorg taken?

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Kampen (2019)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

 • In hoeverre is uitvoering van de jeugdhulp door de gemeente Kampen doeltreffend en in hoeverre is de uitvoeringsorganisatie toekomstbestendig ingericht?

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

 • In hoeverre is uitvoering van de jeugdhulp door de gemeente Kampen doeltreffend en in hoeverre is de uitvoeringsorganisatie toekomstbestendig ingericht?

Prestaties

 • In hoeverre is uitvoering van de jeugdhulp door de gemeente Kampen doeltreffend en in hoeverre is de uitvoeringsorganisatie toekomstbestendig ingericht?

Resultaat

 • In hoeverre is uitvoering van de jeugdhulp door de gemeente Kampen doeltreffend en in hoeverre is de uitvoeringsorganisatie toekomstbestendig ingericht?

Effectiviteit

 • In hoeverre is uitvoering van de jeugdhulp door de gemeente Kampen doeltreffend en in hoeverre is de uitvoeringsorganisatie toekomstbestendig ingericht?

Efficiëntie

-

Kempengemeenten (Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden) (2017)

Beleidskaders Jeugdhulp

 • Hoe ontwikkelt de jeugdhulp zich in de gemeenten Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden en is men op de goede weg?

Financiën

 • Hoe ontwikkelt de jeugdhulp zich in de gemeenten Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden en is men op de goede weg?

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

 • Hoe ontwikkelt de jeugdhulp zich in de gemeenten Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden en is men op de goede weg?

Prestaties

 • Hoe ontwikkelt de jeugdhulp zich in de gemeenten Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden en is men op de goede weg?

Resultaat

 • Hoe ontwikkelt de jeugdhulp zich in de gemeenten Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden en is men op de goede weg?

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Land van Cuijk (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis) (2018)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

 • In hoeverre sluit de informatie die gemeenteraden ontvangen op het gebied van jeugdhulp (na de decentralisatie in 2015) aan bij de behoefte van gemeenteraadsleden (van wie er velen onbekend zijn met jeugdhulp) en zijn er voldoende mogelijkheden voor hen om te acteren op basis van de verkregen informatie in het licht van hun kaderstellende en controlerende taak?

Controle

 • In hoeverre sluit de informatie die gemeenteraden ontvangen op het gebied van jeugdhulp (na de decentralisatie in 2015) aan bij de behoefte van gemeenteraadsleden (van wie er velen onbekend zijn met jeugdhulp) en zijn er voldoende mogelijkheden voor hen om te acteren op basis van de verkregen informatie in het licht van hun kaderstellende en controlerende taak?

Toezicht

-

Informatievoorziening

 • In hoeverre sluit de informatie die gemeenteraden ontvangen op het gebied van jeugdhulp (na de decentralisatie in 2015) aan bij de behoefte van gemeenteraadsleden (van wie er velen onbekend zijn met jeugdhulp) en zijn er voldoende mogelijkheden voor hen om te acteren op basis van de verkregen informatie in het licht van hun kaderstellende en controlerende taak?

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Lansingerland (2017)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

 • Vindt de toegang via de gemeente en het CJG Lansingerland op adequate manier plaats?

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

 • Vindt de toegang via de gemeente en het CJG Lansingerland op adequate manier plaats?

Resultaat

 • Welke resultaten worden behaald met het preventief jeugdhulpbeleid?

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Leeuwarden (2019)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

 • Wat zijn landelijke ontwikkelingen op het gebied van wachtlijsten in de jeugd hulp en (in hoeverre) wijkt de situatie in Leeuwarden hier vanaf en wat zijn daar dan eventueel oorzaken van?

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

 • Wat zijn de aard en omvang van de wachttijden in de jeugdhulp?
 • Wat zijn oorzaken van de wachttijden?
 • Wat zijn landelijke ontwikkelingen op het gebied van wachtlijsten in de jeugd hulp en (in hoeverre) wijkt de situatie in Leeuwarden hier vanaf en wat zijn daar dan eventueel oorzaken van?

Praktijk uitvoering jeugdhulp

 • Wat zijn de aard en omvang van de wachttijden in de jeugdhulp?
 • Wat zijn oorzaken van de wachttijden?
 • Wat zijn landelijke ontwikkelingen op het gebied van wachtlijsten in de jeugd hulp en (in hoeverre) wijkt de situatie in Leeuwarden hier vanaf en wat zijn daar dan eventueel oorzaken van?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Leiden en Leiderdorp (2018)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

 • Welke aandachtspunten zijn er voor de gemeenteraad in de toegang tot de jeugdhulp?

Controle

 • Welke aandachtspunten zijn er voor de gemeenteraad in de toegang tot de jeugdhulp?

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

 • Welke aandachtspunten zijn er voor de gemeenteraad in de toegang tot de jeugdhulp?

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Maassluis (2018)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

 • Waar staat de gemeente Maassluis ten aanzien van de transformatie van de jeugdhulp, en wat is nog nodig om de doelen te realiseren?

Resultaat

 • Waar staat de gemeente Maassluis ten aanzien van de transformatie van de jeugdhulp, en wat is nog nodig om de doelen te realiseren?

Effectiviteit

 • Waar staat de gemeente Maassluis ten aanzien van de transformatie van de jeugdhulp, en wat is nog nodig om de doelen te realiseren?

Efficiëntie

-

Maastricht (2019)

Medemblik – Opmeer (2019)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

 • Hoe verloopt de samenwerking tussen gemeente en betrokkenen in de 0de, 1ste en 2de lijn van de jeugdhulp en wat betekent dit voor de doeltreffendheid van de jeugdhulp in Medemblik?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Hoe verloopt de samenwerking tussen gemeente en betrokkenen in de 0de, 1ste en 2de lijn van de jeugdhulp en wat betekent dit voor de doeltreffendheid van de jeugdhulp in Medemblik.

Efficiëntie

-

Midden-Drenthe (2019)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

 • Hoe heeft de gemeente Midden-Drenthe de Jeugdhulp georganiseerd, hoe vindt monitoring en sturing plaats en wat is bekend over de resultaten?

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

 • Hoe heeft de gemeente Midden-Drenthe de Jeugdhulp georganiseerd, hoe vindt monitoring en sturing plaats en wat is bekend over de resultaten?

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

-

Resultaat

 • Hoe heeft de gemeente Midden-Drenthe de Jeugdhulp georganiseerd, hoe vindt monitoring en sturing plaats en wat is bekend over de resultaten?

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Noordoostpolder (2019)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

 • Is de jeugdzorg in de gemeente Noordoostpolder doeltreffend en doelmatig georganiseerd en gerealiseerd? En is de uitvoering in de keten van partijen van de jeugdzorg voldoende efficiënt en wordt daarbij voldoende rekening gehouden met het voorkomen van wachtlijsten en wachttijden?

Prestaties

 • Is de jeugdzorg in de gemeente Noordoostpolder doeltreffend en doelmatig georganiseerd en gerealiseerd? En is de uitvoering in de keten van partijen van de jeugdzorg voldoende efficiënt en wordt daarbij voldoende rekening gehouden met het voorkomen van wachtlijsten en wachttijden?

Resultaat

 • Is de jeugdzorg in de gemeente Noordoostpolder doeltreffend en doelmatig georganiseerd en gerealiseerd? En is de uitvoering in de keten van partijen van de jeugdzorg voldoende efficiënt en wordt daarbij voldoende rekening gehouden met het voorkomen van wachtlijsten en wachttijden?

Effectiviteit

 • Is de jeugdzorg in de gemeente Noordoostpolder doeltreffend en doelmatig georganiseerd en gerealiseerd? En is de uitvoering in de keten van partijen van de jeugdzorg voldoende efficiënt en wordt daarbij voldoende rekening gehouden met het voorkomen van wachtlijsten en wachttijden?

Efficiëntie

 • Is de jeugdzorg in de gemeente Noordoostpolder doeltreffend en doelmatig georganiseerd en gerealiseerd? En is de uitvoering in de keten van partijen van de jeugdzorg voldoende efficiënt en wordt daarbij voldoende rekening gehouden met het voorkomen van wachtlijsten en wachttijden?

Olst-Wijhe (2018)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

 • In hoeverre geeft de informatie die de gemeenteraad ontvangt voldoende input om te kunnen sturen op de realisatie van de doelen van de Wmo en Jeugdwet?

Toezicht

-

Informatievoorziening

 • In hoeverre geeft de informatie die de gemeenteraad ontvangt voldoende input om te kunnen sturen op de realisatie van de doelen van de Wmo en Jeugdwet?

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

 • In hoeverre geeft de informatie die de gemeenteraad ontvangt voldoende input om te kunnen sturen op de realisatie van de doelen van de Wmo en Jeugdwet?

Resultaat

 • In hoeverre geeft de informatie die de gemeenteraad ontvangt voldoende input om te kunnen sturen op de realisatie van de doelen van de Wmo en Jeugdwet?

Effectiviteit

 • In hoeverre geeft de informatie die de gemeenteraad ontvangt voldoende input om te kunnen sturen op de realisatie van de doelen van de Wmo en Jeugdwet?

Efficiëntie

-

Opsterland en Weststellingwerf (2020)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

 • Hoe is de planning en control-cyclus van sociaal domein/jeugd ingericht en levert dit voldoende informatie op voor de raad om zijn kaderstellende en controlerende taken uit te voeren?

Sturing

-

Kaderstelling

 • Hoe is de planning en control-cyclus van sociaal domein/jeugd ingericht en levert dit voldoende informatie op voor de raad om zijn kaderstellende en controlerende taken uit te voeren?

Controle

 • Hoe is de planning en control-cyclus van sociaal domein/jeugd ingericht en levert dit voldoende informatie op voor de raad om zijn kaderstellende en controlerende taken uit te voeren?

Toezicht

-

Informatievoorziening

'- Hoe is de planning en control-cyclus van sociaal domein/jeugd ingericht en levert dit voldoende informatie op voor de raad om zijn kaderstellende en controlerende taken uit te voeren?

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Oss (2018)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

 • Zijn de juiste typen specialistische jeugdhulp vindbaar en beschikbaar voor de ouders en jongeren van Oss?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Raalte (2019)

Beleidskaders Jeugdhulp

 • Is er jeugdhulpbeleid, hoe is de jeugdhulp georganiseerd, is er zicht op de doeltreffendheid en hoe kan de raad sturen op de jeugdhulp?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

 • Is er jeugdhulpbeleid, hoe is de jeugdhulp georganiseerd, is er zicht op de doeltreffendheid en hoe kan de raad sturen op de jeugdhulp?

Controle

 • Is er jeugdhulpbeleid, hoe is de jeugdhulp georganiseerd, is er zicht op de doeltreffendheid en hoe kan de raad sturen op de jeugdhulp?

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

 • Is er jeugdhulpbeleid, hoe is de jeugdhulp georganiseerd, is er zicht op de doeltreffendheid en hoe kan de raad sturen op de jeugdhulp?

Resultaat

 • Is er jeugdhulpbeleid, hoe is de jeugdhulp georganiseerd, is er zicht op de doeltreffendheid en hoe kan de raad sturen op de jeugdhulp?

Effectiviteit

 • Is er jeugdhulpbeleid, hoe is de jeugdhulp georganiseerd, is er zicht op de doeltreffendheid en hoe kan de raad sturen op de jeugdhulp?

Efficiëntie

-

Smallingerland (2017)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

 • In hoeverre worden de met de decentralisatie van de jeugdzorg beoogde kansen op doeltreffende en doelmatige wijze gerealiseerd en wordt er bij de uitvoering van de jeugdzorg voldoende rekening gehouden met de risico’s?

Prestaties

 • In hoeverre worden de met de decentralisatie van de jeugdzorg beoogde kansen op doeltreffende en doelmatige wijze gerealiseerd en wordt er bij de uitvoering van de jeugdzorg voldoende rekening gehouden met de risico’s?

Resultaat

 • In hoeverre worden de met de decentralisatie van de jeugdzorg beoogde kansen op doeltreffende en doelmatige wijze gerealiseerd en wordt er bij de uitvoering van de jeugdzorg voldoende rekening gehouden met de risico’s?

Effectiviteit

 • In hoeverre worden de met de decentralisatie van de jeugdzorg beoogde kansen op doeltreffende en doelmatige wijze gerealiseerd en wordt er bij de uitvoering van de jeugdzorg voldoende rekening gehouden met de risico’s?

Efficiëntie

 • In hoeverre worden de met de decentralisatie van de jeugdzorg beoogde kansen op doeltreffende en doelmatige wijze gerealiseerd en wordt er bij de uitvoering van de jeugdzorg voldoende rekening gehouden met de risico’s?

Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (2020)

Beleidskaders Jeugdhulp

 • Hoe is de financiële situatie op het gebied van de jeugdzorg (jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering) in Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland en welke mogelijke verbeteringen vloeien hieruit voort voor beleid en uitvoering ter beheersing van het budget?

Financiën

 • Hoe is de financiële situatie op het gebied van de jeugdzorg (jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering) in Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland en welke mogelijke verbeteringen vloeien hieruit voort voor beleid en uitvoering ter beheersing van het budget?

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

 • Hoe is de financiële situatie op het gebied van de jeugdzorg (jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering) in Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland en welke mogelijke verbeteringen vloeien hieruit voort voor beleid en uitvoering ter beheersing van het budget?

Praktijk uitvoering jeugdhulp

 • Hoe is de financiële situatie op het gebied van de jeugdzorg (jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering) in Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland en welke mogelijke verbeteringen vloeien hieruit voort voor beleid en uitvoering ter beheersing van het budget?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Woerden (2017)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

 • Hoe zit de uitvoering van jeugdzorg in elkaar en hoe effectief is deze?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Hoe zit de uitvoering van jeugdzorg in elkaar en hoe effectief is deze?

Efficiëntie

-

Zandvoort (2018)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Handleiding

Bovenaan iedere pagina in dit metadossier vind je de hoofdonderwerpen uit de rapporten. Bij de hoofdonderwerpen Onderzoeksopzet en Uitkomsten hebben we (onder de paginatitel) ook de mogelijkheid gemaakt om te switchen tussen onderdelen. In Onderzoeksopzet kun je switchen tussen Hoofdvragen, Normen en Onderzoeksvragen, in Uitkomsten tussen Onderzoeksvragen, Conclusies en Aanbevelingen.

Op iedere pagina kun je met de groene knop Exporteer als CSV de informatie die daar getoond wordt exporteren naar je eigen computer. De blauwe knop Rekenkamers openen zorgt er voor dat alle gemeentes op deze pagina opengeklapt worden.

In de linker kolom van iedere pagina vind je filters. Je kunt de informatie filteren op Onderwerpen en op Rekenkamers (gemeentes). Het derde filter is Inwonersaantal: hiermee kun je gemeentes selecteren die vergelijkbaar zijn met 'jouw' gemeente.

Het filter Onderwerpen is bij iedere hoofdpagina anders, omdat de onderzochte onderwerpen natuurlijk verschillen per hoofdpagina.

Als je één van de filters onder Rekenkamers of Inwonersaantal hebt geselecteerd, blijft deze aan staan, ook als je naar een andere hoofdpagina gaat. Als je bijvoorbeeld het filter '20.000 tot 50.000' inwoners hebt aangeklikt plus het filter 'Amsterdam' zie je in de resultaten steeds alle gemeentes met een inwonersaantal tussen de 20.000 en 50.000 *plus* Amsterdam.