Metadossier Jeugdhulp

Wet-en regelgeving en beleid

Exporteer als CSV

Alkmaar (2018)

Landelijke wetgeving

 • Jeugdwet 2015

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Overig

-

Amersfoort (2019)

Landelijke wetgeving

 • Jeugdwet 2015

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Overig

-

Amstelveen (2018)

Landelijke wetgeving

 • Jeugdwet 2015
 • WMO
 • Participatiewet

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Overig

-

Amsterdam (2020)

Landelijke wetgeving

 • Jeugdwet 2015
 • Wet langdurige zorg

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale regelgeving

 • Verordening op de zorg voor de jeugd, Amsterdam 2018

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Overig

-

Arnhem (2020)

Landelijke wetgeving

 • Jeugdwet 2015

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale regelgeving

 • Verordening Jeugdhulp gemeente Arnhem 2019
 • Mandaat Beleidsregels Jeugdzorg gemeente Arnhem 2020
 • Programmabegrotingen 2015-2020

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Overig

-

Berkelland (2019)

Landelijke wetgeving

Jeugdwet 2015

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Memorie van toelichting bij de Jeugdwet, 2013

Lokale regelgeving

 • Verordening Jeugdhulp 2015 gemeente Berkelland
 • Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Berkelland 2015

Regionale (beleids)nota('s)

 • Sociaal Domein Achterhoek: Samenwerken om elkaar te versterken, 2017
 • Transformatieplan Jeugdzorgregio Achterhoek 2018-2022

Regionale regelgeving

-

Overig

-

Coevorden (2020)

Landelijke wetgeving

 • Jeugdwet 2015
 • WMO
 • Participatiewet

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale regelgeving

 • Verordening Jeugdzorg Coevorden 2015
 • Nadere regels Jeugdzorg Coevorden 2015
 • Programmabegroting 2018 en Meerjarenraming 2019-2021

Regionale (beleids)nota('s)

 • Transformatieplan Zorg voor de Jeugd Jeugdhulpregio Drenthe
  2018-2020

Regionale regelgeving

-

Overig

-

De Ronde Venen (2019)

Landelijke wetgeving

Jeugdwet 2015

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale regelgeving

-Jeugdverordening 2017

 • Nadere regels bij Jeugdverordening De Ronde Venen 2017

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Overig

-

Den Helder (2018)

Landelijke wetgeving

Jeugdwet 2015

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale regelgeving

 • Beleidsregels jeugdhulp Den Helder 2015, 2017 en 2018.
 • Verordening jeugdhulp 2015, 2016, 2017 en 2018.

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Overig

-

Doetinchem (2018)

Landelijke wetgeving

Jeugdwet 2015

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale regelgeving

 • Nadere regels jeugdhulp gemeente Doetinchem 2018, 2017
 • Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem
  houdende regels omtrent jeugdhulp Verordening Jeugdhulp
  Doetinchem 2018, 2017
 • Wijzigingen Verordening jeugdhulp 2018 ten opzichte van 2017, 2017

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Overig

-

Drimmelen (2020)

Landelijke wetgeving

 • Jeugdwet 2015

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale regelgeving

 • Verordening Jeugd gemeente Drimmelen 2020

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Overig

-

Ede (2019)

Landelijke wetgeving

 • Jeugdwet 2015
 • Memorie van toelichting Jeugdwet

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale regelgeving

 • Verordening Jeugdhulp Ede (2018)
 • Programmabegroting 2016-2019

Regionale (beleids)nota('s)

Elke jeugdige telt en doet mee (2013)

Regionale regelgeving

-

Overig

-

Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten (2017)

Landelijke wetgeving

 • Jeugdwet 2015

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale regelgeving

 • Verordening Jeugdhulp Elburg/Nunspeet/Oldebroek/Putten

Regionale (beleids)nota('s)

 • Beleidskader Transformatie Jeugdzorg Noord- Veluwe: In één keer goed 2015 – 2018
 • Nota ‘Positief Jeugdbeleid Noord Veluwe’ 2013. (uitgangspunten)
 • Nota Sturing en Bekostiging (sturing en bekostiging jeugdhulp), 2014

Regionale regelgeving

-

Overig

-

Geldermalsen (2018)

Landelijke wetgeving

 • Jeugdwet 2015

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale regelgeving

 • Verordening Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning Geldermalsen 2015
 • Subsidieverordening voor uitvoering van Wmo en jeugdzorgtaken
 • Verordening Subsidie Continuïteit Jeugdzorg 2015
 • Verordening Subsidie Innovatie Jeugdzorg 2015.

Regionale (beleids)nota('s)

 • Beleidsplan Wmo en Jeugd 2017- 2020 ‘Samen op Pad’ Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal vastgesteld

Regionale regelgeving

 • Gemeenschappelijke Regeling Regio Rivierenland

Overig

-

Groene Hart (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas) (2018)

Landelijke wetgeving

Jeugdwet 2015

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale regelgeving

 • Nadere regels Jeugdhulp Waddinxveen 2016
 • Verordening Jeugdhulp Waddinxveen, 2016

Regionale (beleids)nota('s)

 • Regionaal kader maatschappelijke zorg 2017-2020
 • Projectplan Inkoop 2018, Jeugd & Wmo Midden-Holland
 • Jong in Midden-Holland, De plannen krachtig gebundeld, Regionaal beleidsplan jeugd voor Midden-Holland 2015-2018
 • Inkoopkader Jeugdhulp 2017, NSDMH, 2016
 • Overeenkomsten met zorg geregeld’, Inkoopkader 2018 – 2020, Jeugdhulp & Wmo (inclusief Beschermd Wonen), NSDMH

Regionale regelgeving

-

Overig

-

Gulpen-Wittem (2019)

Landelijke wetgeving

Jeugdwet 2015

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-Het Beleidsplan Jeugd 2014-2018 van de gemeente Gulpen-Wittem en de 5 andere Maastricht- Heuvellandgemeenten en de 18 Zuid-Limburgse gemeenten voor de zware Jeugdzorg

 • Regionaal Transitiearrangement Jeugd Zuid
 • Concept beleidsplan Jeugd ZL 2019.

Regionale regelgeving

-

Overig

-

Hardenberg (2019)

Landelijke wetgeving

Jeugdwet 2015

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Overig

-

Heerenveen (2017)

Landelijke wetgeving

Jeugdwet 2015

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale regelgeving

 • Verordening Jeugdhulp Heerenveen 2015

Regionale (beleids)nota('s)

 • Omvormingsplan zorg voor jeugd Friesland, 2014
 • Transitiearrangement regio Fryslân, 2013
 • Regionaal visiedocument ‘het kompas’

Regionale regelgeving

-

Overig

-

Hellevoetssluis (2020)

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Statuten Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2018

Regionale regelgeving

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)

Overig

-

Hilversum (2019)

Landelijke wetgeving

Jeugdwet 2015

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale regelgeving

 • Beleidsregels jeugdhulp gemeente Hilversum 2018
 • Verordening Jeugdhulp. Gemeente Hilversum 2018

Regionale (beleids)nota('s)

 • Uitvoeringsagenda Jeugdhulp in gezinsvormen, 2018

Regionale regelgeving

-

Overig

-

Horst aan de Maas (2018)

Landelijke wetgeving

Jeugdwet 2015

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale regelgeving

 • Verordening Jeugdhulp Horst aan de Maas 2018

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Overig

-

Houten (2018)

Landelijke wetgeving

Jeugdwet 2015

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Regionaal Beleidsplan 2014-2018, Zorg voor Jeugd

Regionale regelgeving

-

Overig

-

Hulst en Terneuzen (2019)

Landelijke wetgeving

Jeugdwet 2015

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale regelgeving

 • Verordening jeugdhulp gemeente Hulst 2017

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Overig

 • COSO- Enterprise Risk Management Framework van The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission , 2017

Kampen (2019)

Landelijke wetgeving

Jeugdwet 2015

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale regelgeving

 • Beleidsregels jeugdhulp Kampen 2015 en 2017
 • Verordening jeugdhulp 2015 en 2017
 • Verordening Gemeenschappelijke Regeling. Bedrijfsvoering organisatie jeugdhulp Ijsselland

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Overig

-

Kempengemeenten (Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden) (2017)

Landelijke wetgeving

 • Jeugdwet 2015
 • WMO
 • Participatiewet

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale regelgeving

 • Nota van Toelichting behorend bij de Verordening Jeugdhulp, Oirschot

Regionale (beleids)nota('s)

 • 21 Voor de jeugd, Samenwerking op jeugdhulp in Zuidoost-Brabant

Regionale regelgeving

 • Verordening Jeugdhulp 2015 Kempengemeenten

Overig

-

Land van Cuijk (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis) (2018)

Landelijke wetgeving

Jeugdwet 2015

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Beleidsplan Jeugdhulp Land van Cuijk 2015-2018
 • Verordening Jeugdhulp 2015
 • Beleidsregels Jeugdhulp 2017.

Regionale regelgeving

-

Overig

-

Lansingerland (2017)

Landelijke wetgeving

 • Jeugdwet 2015
 • Regeling Jeugdwet 2016
 • Wet Publieke gezondheid, art 5

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Stelselwijziging Jeugd Factsheet Toegang tot Jeugdhulp (2014)

Lokale regelgeving

 • Verordening Sociaal Domein, 2016
 • Programmabegroting 2016-2019

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Overig

-

Leeuwarden (2019)

Landelijke wetgeving

Jeugdwet 2015

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Overig

 • Landelijke Treeknormen

Leiden en Leiderdorp (2018)

Landelijke wetgeving

Jeugdwet 2015

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Overig

-

Maassluis (2018)

Landelijke wetgeving

Jeugdwet 2015

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Overig

-

Maastricht (2019)

Landelijke wetgeving

 • Jeugdwet 2015
 • Wet passend onderwijs 2014

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale regelgeving

 • Verordening Jeugdhulp Maastricht-Heuvelland

Regionale (beleids)nota('s)

 • De Krijtlijnennotitie 2018
 • Pact Onderwijs-Jeugd Zuid- Limburg 2019-2023

Regionale regelgeving

-

Overig

-

Medemblik – Opmeer (2019)

Landelijke wetgeving

 • Jeugdwet 2015

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale regelgeving

 • Verordening Jeugdhulp Medemblik 2017 en 2018

Regionale (beleids)nota('s)

 • Regionaal beleidskader “Zorg voor Jeugd”

Regionale regelgeving

-

Overig

-

Midden-Drenthe (2019)

Landelijke wetgeving

Jeugdwet 2015

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale regelgeving

 • Uitvoeringsregels jeugdzorg, 2014

Regionale (beleids)nota('s)

 • Transformatieplan jeugdhulp 2014

Regionale regelgeving

-

Overig

-

Noordoostpolder (2019)

Landelijke wetgeving

Jeugdwet 2015

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale regelgeving

 • Verordening Jeugdhulp gemeente Noordoostpolder

Regionale (beleids)nota('s)

 • Regionaal beleidsplan Jeugdhulp Flevoland 2014-2017

Regionale regelgeving

-

Overig

-

Olst-Wijhe (2018)

Landelijke wetgeving

 • Jeugdwet 2015
 • WMO 2015

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Visie jeugdzorg regio IJsselland 2017-2020

Regionale regelgeving

-

Overig

-

Opsterland en Weststellingwerf (2020)

Landelijke wetgeving

 • Jeugdwet 2015

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale regelgeving

 • Financiële verordening 2017 - geldig tot heden
 • Financiële verordening Opsterland 2012 - geldt voor 2015 en 2016
 • Financiele verordening gemeente Weststellingwerf 2017
 • Verordening Jeugd 2018

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

 • Centrumregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslân 2018

Overig

-

Oss (2018)

Landelijke wetgeving

 • Jeugdwet 2015

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale regelgeving

 • Beleidsregels jeugdhulp gemeente Oss, 2016
 • Verordening jeugdhulp gemeente Oss 2015

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

 • Centrumregeling jeugdhulp Noordoost-Brabant 2015

Overig

-

Raalte (2019)

Landelijke wetgeving

 • Jeugdwet 2015

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale regelgeving

 • Subsidieverordening Jeugdhulp
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp
 • Gemeenschappelijke regeling jeugd

Regionale (beleids)nota('s)

 • Samenwerken aan transformatie 2017-2020

Regionale regelgeving

 • Gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie jeugdzorg Ijsselland

Overig

-

Smallingerland (2017)

Landelijke wetgeving

 • Jeugdwet 2015

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale regelgeving

 • Verordening Jeugdhulp Smallingerland 2015

Regionale (beleids)nota('s)

 • Omvormingsplan zorg voor jeugd Friesland, 2014
 • Transitiearrangement regio Fryslân, 2013
 • Regionaal visiedocument ‘het kompas’

Regionale regelgeving

-

Overig

-

Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (2020)

Landelijke wetgeving

 • Jeugdwet 2015

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale regelgeving

 • Verordeningen Jeugdhulp 2020 van Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Overig

-

Woerden (2017)

Landelijke wetgeving

 • Jeugdwet 2015

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale regelgeving

 • Beleidsregels jeugdhulp 2016
 • Verordening jeugdhulp Woerden

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Overig

-

Zandvoort (2018)

Landelijke wetgeving

 • Jeugdwet 2015

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale regelgeving

 • Verordening Jeugdhulp gemeente Zandvoort 2015
 • Beleidsregels Jeugdhulp

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Overig

-