Metadossier Jeugdhulp

Metadossier Jeugd

De NVRR presenteert hier het eerste metadossier, over de jeugdhulp, in een hopelijk lange reeks van metadossiers. Rekenkamers verrichten vaak onderzoek naar dezelfde (soort) onderwerpen en gaan vooraf voor inspiratie voor onderzoeksvragen en -aanpak, normenkader en aanbevelingen te rade bij rapporten van andere rekenkamers. Door dit metadossier wil de NVRR de kennis en ervaring die in rekenkamerrapporten opgesloten zit ontsluiten en makkelijk toegankelijk maken. Overigens, niet alleen voor rekenkamers, wij verwachten dat dit metadossier ook interessant materiaal biedt voor raadsleden, wethouders, landelijke politici en journalisten. Het metadossier biedt een bijna complete staalkaart van wat rekenkamers op het onderwerp jeugdhulp aan hebben opgeleverd.

Dit metadossier bevat een relationele database van 44 rekenkamerrapporten over de jeugdzorg in de periode 2017-2020. Uit de rapporten zijn alle deelonderwerpen, de onderzoeksvragen, onderzoeksaanpak, normen, conclusies en aanbevelingen geïnventariseerd en via de database systematisch ontsloten. Een korte handleiding hoe de applicatie werkt en de daarin opgenomen informatie toegankelijk wordt, staat op de volgende pagina.

Het metadossier is mogelijk gemaakt dankzij subsidie van het Ministerie van BZK. Voor het noeste inventarisatiewerk dankt de NVRR onderzoeker Corine Baarda.

Het eerst volgende metadossier gaat over de rekenkameronderzoeken met betrekking tot woonbeleid. Voor 2022 staat als derde metadossier schuldhulpverlening op de planning.

Analyse / Do's en Don'ts

Graag horen we wat je ervaring is met het metadossier, en eventuele tips ter verbetering van inhoud en gebruik, via info@nvrr.nl. Alvast zeer bedankt.

Handleiding

Bovenaan iedere pagina in dit metadossier vind je de hoofdonderwerpen uit de rapporten. Bij de hoofdonderwerpen Onderzoeksopzet en Uitkomsten hebben we (onder de paginatitel) ook de mogelijkheid gemaakt om te switchen tussen onderdelen. In Onderzoeksopzet kun je switchen tussen Hoofdvragen, Normen en Onderzoeksvragen, in Uitkomsten tussen Onderzoeksvragen, Conclusies en Aanbevelingen.

Op iedere pagina kun je met de groene knop Exporteer als CSV de informatie die daar getoond wordt exporteren naar je eigen computer. De blauwe knop Rekenkamers openen zorgt er voor dat alle gemeentes op deze pagina opengeklapt worden.

In de linker kolom van iedere pagina vind je filters. Je kunt de informatie filteren op Onderwerpen en op Rekenkamers (gemeentes). Het derde filter is Inwonersaantal: hiermee kun je gemeentes selecteren die vergelijkbaar zijn met 'jouw' gemeente.

Het filter Onderwerpen is bij iedere hoofdpagina anders, omdat de onderzochte onderwerpen natuurlijk verschillen per hoofdpagina.

Als je één van de filters onder Rekenkamers of Inwonersaantal hebt geselecteerd, blijft deze aan staan, ook als je naar een andere hoofdpagina gaat. Als je bijvoorbeeld het filter '20.000 tot 50.000' inwoners hebt aangeklikt plus het filter 'Amsterdam' zie je in de resultaten steeds alle gemeentes met een inwonersaantal tussen de 20.000 en 50.000 *plus* Amsterdam.