Metadossier Jeugdhulp

Metadossier Jeugd

De NVRR presenteert hier het eerste metadossier, over de jeugdhulp, in een hopelijk lange reeks van metadossiers. Rekenkamers verrichten vaak onderzoek naar dezelfde (soort) onderwerpen en gaan vooraf voor inspiratie voor onderzoeksvragen en -aanpak, normenkader en aanbevelingen te rade bij rapporten van andere rekenkamers.

Door dit metadossier wil de NVRR de kennis en ervaring die in rekenkamerrapporten opgesloten zit ontsluiten en makkelijk toegankelijk maken. Overigens, niet alleen voor rekenkamers, wij verwachten dat dit metadossier ook interessant materiaal biedt voor raadsleden, wethouders, landelijke politici en journalisten. Het metadossier biedt een bijna complete staalkaart van wat rekenkamers op het onderwerp jeugdhulp aan hebben opgeleverd.

Dit metadossier bevat een relationele database van 44 rekenkamerrapporten over de jeugdzorg in de periode 2017-2020. Uit de rapporten zijn alle deelonderwerpen, de onderzoeksvragen, onderzoeksaanpak, normen, conclusies en aanbevelingen geïnventariseerd en via de database systematisch ontsloten. Een korte handleiding hoe de applicatie werkt en de daarin opgenomen informatie toegankelijk wordt, staat onderaan de pagina als je doorklikt naar het metadossier.

Het metadossier is mogelijk gemaakt dankzij subsidie van het Ministerie van BZK. Voor het noeste inventarisatiewerk dankt de NVRR onderzoeker Corine Baarda.

Meta-analyse
Op het metadossier is in opdracht van de NVRR door KokxDeVoogd een meta-analyse uitgevoerd. In deze meta-analyse worden de resultaten van de in het metadossier opgenomen rekenkamerrapporten beleidsmatig geanalyseerd.

Graag horen we wat je ervaring is met het metadossier, en eventuele tips ter verbetering van inhoud en gebruik, via info@nvrr.nl. Alvast zeer bedankt.

Naar het metadossier